22 Augustus 2012: Meubelontwerpe

Jo-Mari gesels oor die gewilde retro look

 

Jo-Mari gesels oor die gewilde ‘retro-look’

Volgens Jo-Mari het gebou- en meubelontwerpe na die Wêreldoorlog ‘n radikale verandering ondergaan. Dit was asof mense so ontnugter is, dat hulle die tradisionele bevraagteken het. Nuwe ontwerpe en materiale het dus tussen 1925 en 1950 hoogty gevier. Kyk na die uittreksel om te sien waarvan sy praat.


Kyk die hele storie:


Lees Ook: